Historie klubu

Každý začátek je těžký a takový byl i začátek Sportovního klubu Chropyně. Dne 24. června 1934 se sešlo několik mládenců a jimi pozvaných hostů do hostince paní Fr. Štěpaníkové, aby se zde poradili o založení registrovaného sportovního klubu. Již předtím bylo sehráno několik fotbalových zápasů, ale pevné organizace nebylo. Akci vedl pan Karel Navrátil, jehož jménem bylo též žádáno obecní zastupitelstvo Chropyně o vykázání vhodného místa pro hřiště. Obec Chropyně vyšla velmi ochotně vstříc a vykázané místo bylo ihned pokřtěno na “Letná”. Tento název se všeobecně ujal. Začátky byly velmi těžké. Finanční prostředky nebyly a terén byl nezpůsobilý ke hře. Vynaložením všech sil a neúnavnou prací a obětavostí byly překonány všechny překážky a brzy se SK Chropyně mohl klidně postavit po bok ostatních klubů na Hané.

Prvním předsedou byl zvolen pan Jan Rozsypal, poštovní revident v Chropyni, jednatelem pan Bohumil Šustek, odborný učitel v Chropyni. Dále u zrodu chropyňské kopané stáli pokladník pan J. Sibera, hospodář pan F. Oplustil. Členy výboru se dále stali pánové Páník, J. Blažek, J. Pola, Bedřich Heinrich, B. Šišák, F. Dřímal a V. Uhlíř. Tito funkcionáři se dali s velkou chutí do práce, takže brzy byl SK Chropyně členem Hanácké župy fotbalové. Sportovní klub při ustavení v r. 1934 čítal 32 členů.

Období 1934 - 1945

Popularita kopané stále více proniká zejména mezi mládež a stává se oblíbenou hrou pro diváky. Na podzim r. 1935 byl SK Chropyně již zařazen do mistrovské III. třídy.

Na valné hromadě v lednu 1936 byl zvolen předsedou klubu p. Josef Šiška, který řídil osud klubu i v roce 1937. Za jeho vedení postoupil klub do II. třídy.

Svépomocnou akcí výboru a několika obětavých členů dochází k postavení domku pro hospodáře a dřevěné šopy pro uskladnění velmi skromného inventáře klubu.

Jsou uskutečňovány zápasy se vzdálenějšími soupeři, dochází k neoficiálním měření sil, roste výkonnost družstev a kvalita hráčů. Dokladem toho jsou přátelská utkání s tehdejším znamenitým celkem SK Prostějov, ve kterém sice SK Chropyně prohrála, ale byla ve vyrovnaném zápase rovnocenným soupeřem.

Počátkem roku 1938 byl předsedou klubu zvolen odborný učitel p. B. Šustek, za jehož vedení I. mužstvo úspěšně bojovalo v mistrovské II. třídě a na podzim r. 1938 postoupilo do I.B třídy.

Mládežnická kopaná byla v té době zpočátku neorganizovaná. Hrálo se nepravidelně, převážně přátelsky. Avšak rozrůstáním klubů začaly postupně vznikat i dorostenecké celky a dokonce i žákovská družstva.

V uvedeném období byla výkonnost, výsledky i umístění družstev střídavě úspěšná. Značně ovlivňujícím faktorem byla skutečnost, že řada dorostenců vyplňuje mezery po starších hráčích chybějících vlivem převedení na jiné práce daleko od domova nebo kvůli jejich nasazení do tehdejšího “fašistického” Německa.

V té době dosáhlo mužstvo dospělých pěkného úspěchu, když v oblíbeném turnaji o pohár Hanáckých Athén Kroměříž v roce 1943 zvítězilo a pohár získalo.

Na konci tohoto období čítal SK Chropyně 98 členů.

Období 1945 - 1955

Po skončení II. světové války, dochází od roku 1945 také k velkému rozvoji sportovní činnosti v Chropyni. Nastaly změny nejen v hráčských kádrech jednotlivých mužstev, ale i ve výboru SK. Někteří činovníci odešli ze svých funkcí a řada hráčů se odstěhovala. Nezbývalo než doplnit nejen výbor, ale i hráčský kolektiv. Přes určité potíže došlo v rámci sportovních slavností k přátelskému zápasu s SK Prostějov, jemuž naše družstvo po dobré hře podlehlo těsně 4:5.

Rok 1946 znovu navazuje na mistrovské soutěže, přerušené válkou. Objevují se noví hráči, ale úroveň chropyňské kopané je slabá. Hra i výsledky dokazují, že válečná doba zanechala četné šrámy, a to nejen u družstev dospělých, ale i v mládežnické kopané.

Se sjednocením tělovýchovy po roce 1948 v našem městečku zaniká sportovní klub a kopaná se hraje pod hlavičkou TJ Sokol, který převzal i majetek Orla. V té době oddíl kopané čítá 113 členů, ale ani v tomto období nedosahuje na sportovním poli žádných výraznějších úspěchů. A tak kopaná startuje střídavě v okresních a župních soutěžích, podle momentální výkonnosti družstev.

Soupeři tohoto hráčského kádru byli téměř stejní jako v letech předcházejících, jenom výsledky byli jiné. Systematicky se netrénovalo a nebyly ani potřebné podmínky. V té době se stále více uvažuje o vybudování sportovního areálu a tělocvičny. V r. 1950 dosáhlo družstvo dospělých úspěchů nejen v mistrovských zápasech, ale i v pohárových turnajích. Řada hráčů z Chropyně tvořila základ mužstva okresu Kroměříž. Byli to: M. Smékal, J. Bureš, F. Bureš, Chytil, Velek a J. Kutěj. V roce 1952 došlo k přátelskému měření sil mezi naším oddílem a jedenáctkou Jablonce sestavenou z plastikářských závodů města a okolí. Na domácím hřišti jsme zvítězili 4:2 a v Jablonci remizovali 2:2.

V červenci r. 1953 byl schválen návrh na vybudování sportovního areálu o výměře 5,2 ha. V roce 1954 bylo započato s jeho výstavbou. Podnět ke stavbě tohoto díla dal tehdejší předseda TJ Emil Krátký. V činnosti bylo i II. mužstvo, za které hráli střídavě hráči, kteří nebyli zařazeni do I. mužstva.

Dorostenecké družstvo mělo nestabilní výkonnost a jeho výsledky byly střídavé.

Na sklonku roku 1955 měl oddíl kopané 117 členů.

Období 1956 - 1965

Na začátku tohoto časového úseku pokračuje budování sportovního areálu, je provedena výsadba topolů, postaveno oplocení a tím dochází k úplnému dokončení sportovního stánku, který v té době sloužil převážně fotbalistům a lehké atletice. Celá rozsáhlá akce trvala tři roky, celková hodnota díla činila 1 610 000 Kč.

Sportovní činnost se i nadále úspěšně rozvíjí, avšak funkcionářská činnost není příliš stabilní.

Uvedené období bylo bohaté i na talentované chlapce, kteří vytvořili velmi perspektivní žákovské a dorostenecké družstvo.

I. mužstvo se v roce 1963 umístilo na 5. místě okresního přeboru, v roce 1964 na 2. místě, v roce 1965 získalo prvenství v okresním přeboru a tím postoupilo do I.B třídy jihomoravského kraje. Žákovské družstvo hrálo v okresním přeboru Kroměřížska a nemělo výrazných výsledků ani umístění.

Členská základna fotbalového oddílu na konci r. 1965 dosáhla 119 členů.

Období 1966 - 1975

Oddíl kopané po získání prvenství v okresním přeboru postoupil do krajské soutěže I.B třídy Jihomoravského kraje. Úspěch jistě hezký, ale jeho realizace v setrvání byla minimální, neboť umístění mužstva v mistrovských soutěžích 65/66 na 10. místě nedávalo naději na udržení. Přispěla k tomu i okolnost, že oddíl kopané B. Ratíškovice sestoupil z divize, a tak se Chropyně musela vrátit do okresního přeboru.

Tento sestup mužstvo nepoložil. Herní pohoda, lepšící se výkonnost i dosahované výsledky dávaly tušit, že hrát opět v krajské soutěži je možné. Mužstvo znovu vyhrálo okresní přebor a postoupilo do I.B třídy. Na jaře 1969 dosahuje družstvo překvapivého a nádherného úspěchu, když získává prvenství v I.B třídě a postupuje do I.A třídy. Avšak radost z vyšší soutěže trvala pouze rok. Jaro 1970 odsoudilo hráče I. mužstva definitivně k sestupu do I.B třídy.

Začátek uvedeného období je v činnosti oddílu nesmírně cenný. To proto, že došlo ke dvěma mezinárodním střetnutím, zároveň bylo dobudováno druhé škvárové hřiště, aby bylo splněno toužebné přání všech příznivců kopané v Chropyni - mít travnatou hrací plochu. Nadšený a obětavý kolektiv funkcionářů, hráčů a příznivců vedený předsedou oddílu p. M. Medunou vytvořil za minimálních nákladů cca 100 000 Kč dílo v hodnotě 300 000 Kč, které se stalo chloubou chropyňských sportovců.

V říjnu 1966 bylo na našem hřišti sehráno první mezinárodní utkání s ligovým celkem Maďarska - armádní 11. Honvéd Békezcsaba, které hosté hladce vyhráli 7:1, když za naše družstvo jedinou branku vstřelil Josef Dobrý.

V roce 1968 dochází ke dvěma přátelským mezinárodním střetnutím v rámci navázání přátelských styků s Rakouským městečkem Gross Weikensdorf. První střetnutí se uskutečnilo v Chropyni s výsledkem 1:2 pro hosty u I. mužstev a vítězstvím domácích 4:2 v utkání II. mužstev. V odvetě v Rakousku zvítězilo I. mužstvo 3:2 a v předzápase družstev funkcionářů obou oddílů zvítězili Chropyňští 5:3. V dalším přátelském zápase prohrálo naše I. mužstvo s Ziesdorfem 2:3.

V r. 1969 došlo k opětné návštěvě našich přátel v Chropyni a k sehrání zápasu s výsledkem 8:2 pro domácí. V předzápase byli úspěšní i naši funkcionáři v poměru 4:1.

Muži dosáhli úspěchu v roce 1973 postupem do I.A třídy, dorostenci udrželi přítomnost v I.A třídě a žáci se v roce 1972 stali přeborníky okresu Kroměříž.

Základna oddílu na konci tohoto období čítala 110 členů.

Období 1976 - 1989

Život v oddíle pulsuje klidným tempem. Snad je to tím, že mužstvu dospělých nehrozí sestup a ani nemá zájem postoupit výše. Umístění v mistrovských soutěžích v jednotlivých letech je střídavě dobré i špatné. Není tomu jinak ani u druhého mužstva, které hrálo soutěž v okresním měřítku a jehož hra i výsledky nebyly zpočátku nejhorší. Avšak později kolektiv hráčů nebyl sourodý, výkonnost klesala, až došlo k oprávněnému zrušení.

Zpestřením pravidelné fotbalové činnosti bylo zdařilé vystoupení celku Baníku Ostrava v roce 1977, kterému naše družstvo podlehlo 1:6. V následujícím roce hostoval na našem hřišti amatérský tým VV Amsterodam, nad kterým naše družstvo po dobrém výkonu zvítězilo 3:0.

Výkonnost dorosteneckého družstva nebyla v té době špatná. Svědčí o tom skutečnost, že družstvo si podrželo po celou dobu krajskou příslušnost v I.A třídě. Teprve v soutěžním ročníku 80/81 začalo platit daň neustále se měnícímu hráčskému kádru, nedůsledné pozornosti výboru a nedostatečné trénovanosti.

Žákovská družstva představovala v rámci okresu dobrý průměr. V činnosti byla dvě družstva žáků - mladší a starší.

Na začátku r. 1981 byly na výroční členské schůzi provedeny zásadní změny ve složení výboru. Zásadním rozhodnutím nového výboru bylo soustředit pozornost na mládežnickou kopanou, hlavně vytvořit a stabilizovat družstvo dorostu, které v té době mělo mizivé úspěchy. Dorostenci v r. 81/82 hráli v okresním přeboru, který vyhráli a stali se tak okresními přeborníky.

Rok 1983 přinesl reorganizaci v soutěžích dorostu a mužů. Tato skutečnost nám spolu se zvyšující se sportovní úrovní přináší možnost postoupit se všemi družstvy do vyšších soutěží.

V r. 1984 se konala oslava 50 let kopané v Chropyni. Byla to důstojná oslava a hlavním bodem programu bylo utkání internacionálů Sparty Praha s naším “A” mužstvem. V zápase zvítězili internacionálové v poměru 3:2.

Později se hraje v Chropyni se střídavými úspěchy. Nejlepších výsledků dosahuje mládežnická kopaná. V r. 1987 postupuje družstvo starších a mladších žáků do krajského přeboru a v témže roce sestupuje družstvo dospělých do okresního přeboru. V tomto období již dochází k založení družstva přípravky.

V r. 1988 se umístilo naše “A” družstvo dospělých v okresním přeboru na 2. místě, dorostenci skončili v okresním přeboru taktéž druzí a “B” družstvo dospělých na 2. místě okresní soutěže.

Oddíl kopané měl na konci r. 1989 160 členů.

Období 1990 - 1999

V r. 1991 se reorganizací I. družstvo dospělých zařadilo do župního přeboru Hanácké fotbalové župy. Do mužstva přichází část “B” družstva PS Přerov. V sezoně l996/97 se družstvo pod vedením trenéra Hamrly stává vítězem župního přeboru a postupuje do divize, skup. E, což je doposud největším úspěchem chropyňské kopané v její dosavadní historii. Na tomto úspěchu se podíleli hráči: Vyvážil, Ligas, Zdražil, Zaoral Martin a Milan, Lang, Buksa, Doležel, Gajdošík, Novák, bratři Zatloukalové, Polášek, Paciorek, Lacina, Strupek a Hrdlovič.

V té době nese chropyňská kopaná název Alban - Fotbalový klub (AFK) Chropyně a v mistrovských soutěžích jsou v roce 1999 organizována následující družstva:

 • Družstvo dospělých “A” hraje divizi sk. E
 • “B” družstvo dospělých hraje okresní přebor “Přerovska”
 • Družstvo dorostu hraje župní přebor HFŽ
 • Družstvo starších žáků hraje “A” třídu HFŽ
 • Družstvo mladších žáků hraje “A” třídu HFŽ
 • Družstvo přípravky ročník 1988 a 1989 je zařazeno do župního přeboru HFŽ
 • Družstvo přípravky ročník 1990 a 1991 je zařazeno v okresním přeboru “Přerovska”

Na konci tohoto období má Alban Fotbalový Klub Chropyně 164 členů.

Období 1999 - 2004

V tomto období jsou zapojena do mistrovských soutěžích 2 družstva přípravky, 2 družstva žáků, 2 družstva dorostu a 2 družstva mužů- tato družstva nesou nový název FK Chropyně.

A družstvo mužů – hraje v ročníku 1999/2000 divizní soutěž, skupina D a obsadili konečné 11. místo. V následujícím ročníku 2000/2001 dosáhlo družstvo nejlepšího umístění po dobu působení v divizní soutěži – 8. místo. Bohužel v následujícím ročníku 2001/2002 družstvo neudrželo divizní příslušnost – obsadilo až 15. místo a sestoupilo do k.p., v němž v ročníku 2002/2003 po špatných výkonech především v podzimní části soutěže a naopak po velmi dobrých výsledcích na jaře, obsadili chropyňští fotbalisté konečné 8.místo. Do nového ročníku vstupuje mužstvo s cílem umístění do 5.místa tabulky, bojuje v KP zlínského kraje se střídavými úspěchy , v současné době je na 6.místě. Kladně lze hodnotit výkony především na domácí půdě, kdy družstvo v posledních 23 zápasech nenašlo přemožitele, protipólem jsou naopak výsledky na hřištích soupeřů. Cílem družstva je umístění do 5.místa KP , ale hlavně hrát kvalitní a pohledný fotbal, který přiláká co nejvíce diváků na náš stadión, obdobně jak tomu bylo 4.srpna 1999, kdy Chropyňští Orli hráli II. kolo poháru ČMFS proti ligovému družstvu Petra Drnovice, kdy i přes prohru 0:8 podali hráči kvalitní výkon a v ochozech našeho stadionu sledovalo zápas více než 900 diváků.

B družstvo mužů – největšího úspěchu dosáhlo družstvo v ročníku 2001/2002, kdy se stali přeborníky okresu a vybojovali postup do 1. B. třídy ziskem 60 bodů za 18 vítězství, 6 remiz a 6 proher. Ovšem po roce působení v této soutěži opět padají zpět do okresního přeboru, kde jsou v současné době na 5. místě.

Družstvo st. a ml.dorostu – v ročníku 1999/2000 hrají obě družstva župní přebor HFŽ, kde obě družstva obsazují shodně 8.místa. V následujícím ročníku 2000/2001 skončila obě družstva až po posledním místě, především z důvodu nedostatku kvalitních hráčů a tím následoval pád do župní soutěže, kterou se podařilo v ročníku 2002/2003 vyhrát, což znamenal opět návrat do KP zlínského kraje, kde hrají obě družstva i v současné době se snahou udržet i pro příští ročník příslušnost v KP.

Největší radost nám v poslední době dělají ti nejmladší – družstva přípravky a žáků, což je zvláště potěšitelné z pohledu do budoucnosti, o kterou, v případě, že mladým fotbalistům vydrží jejich chuť, láska k fotbalu a především snaha na sobě dále pracovat a zdokonalovat se, nemusíme mít žádné obavy.

Družstva starších a mladších žáků – v tomto období se střídaly pády a vzestupy, kde nejprve v ročníku 1999/2000 obsadili st. žáci v 1.třídě, skup. A HFŽ 4. místo, v následujícím ročníku 2000/2001 skončili starší žáci až na 11.místě StMFŽ, což znamenal sestup až do okresního přeboru, mladší žáci skončili v tomto ročníku sedmí. V následujícím ročníku 2001/2002 se stali starší žáci přeborníky okresu a vybojovali si postup do krajské soutěže zlínského kraje, ve které starší žáci obsadili velmi pěkné 6.místo a mladší dokonce svou soutěž vyhráli.. V ročníku 2003/2004 mladší žáci vedou suverénním způsobem krajskou soutěž, kdy za celou sezónu pouze 1x prohráli a 1x remízovali a dosavadní skóre 138:26 hovoří samo za sebe. Starší žáci vedou s jednobodovým náskokem krajskou soutěž a bojují o postup do KP a jak všichni doufáme, že se jim to podaří, což by byl největší úspěch chropyňské mládežnické kopané ve své 70-leté historii. Ale nezakřikněme to, potřebují ještě ve zbývajících dvou zápasech 2 krát zvítězit.

Také dvě družstva těch nejmenších fotbalistů - ml. a st. přípravky nám dělají v současné době velkou radost. V tomto ročníku především družstvo ml. přípravky si vede velmi zdatně v KS, což je nejvyšší možná soutěž pro tuto věkovou kategorii, kterou již dvě kola před koncem vyhrálo a tím vybojovalo titul přeborníka Zlínského kraje, což lze považovat doposud za největší úspěch chropyňské mládežnické kopané v její 70 – leté historii. Družstvo st. přípravky skončilo na 5. místě KS, což lze také považovat za velký úspěch.

V současné době je život ve FK řízen výkonným výborem, který pracuje ve složení:

 • předseda - Mgr. Štěpánek
 • místopředseda – Ing. Večeřa
 • sekretář – Ing. Míša
 • členové výboru – Ing. Kotula, Ing. Horák, Matyáš, Vávra, Hýbner

K dnešnímu dni má FK 156 členů.

2007 - 2010 © FK Chropyně | Vytvořil Jakub Kotula | Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /DISK2/WWW/fkchropyne.cz/www/new/pages/pocitadlo.php:4 Stack trace: #0 /DISK2/WWW/fkchropyne.cz/www/new/pages/funkce.php(284): include() #1 /DISK2/WWW/fkchropyne.cz/www/new/index.php(22): pata('historie') #2 {main} thrown in /DISK2/WWW/fkchropyne.cz/www/new/pages/pocitadlo.php on line 4